Umowa na realizację projektu podpisana!

8 lipca w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki została podpisana umowa umożliwiająca realizację ważnego projektu.
Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt pod nazwą „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dziedzina: kultura i sztuka. Sygnatariuszami dokumentu byli p.o.dyrektora muzeum Beata Kobiałka i Dariusz Żak z Korporacji Budowlanej DARCO, która zwyciężyła przetarg na realizację projektu. Wkrótce poznamy harmonogram prac.
Podczas podpisania umowy obecni byli również wicestarosta Andrzej Jabłoński, poseł Andrzej Kryj i przedstawiciel inżyniera kontraktu – firmy EKO INWEST oraz kustosz muzeum, archeolog Kamil Kaptur.

Na spotkaniu nie zabrakło również rozmowy o wpisie krzemionkowskiego obszaru na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.