7

Zdjęcie przedstawia mapę prezentującą granice parku kulturowego