Spotkanie w sprawie parku kulturowego

21 maja w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki odbyło się spotkanie ws. Parku Kulturowego Pradziejowego Górnictwa Krzemienia nad Kamienną. Celem była dyskusja nt. koncepcji ochrony dobra światowego dziedzictwa.
Janusz Korzeń z Fundacji Karkonoskiej, który pomaga muzeum przy tworzeniu parku, odpowiadał na liczne pytania ze strony osób obecnych na sali. Do Krzemionek przybyli przedstawiciele samorządów, na terenie których planowane jest utworzenie parku kulturowego (Bodzechów, Ćmielów, Ożarów, Bałtów, powiat ostrowiecki i opatowski), a także ich mieszkańcy, Stowarzyszenie MOST, Stowarzyszenie W Dobrą Stronę oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (zdalnie).

„Założenia do utworzenia Parku Kulturowego Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Nad Kamienną” są dostępne do wglądu na stronie https://drive.google.com/file/d/1kAoU1aWbdXNf3lC8OBhP0cJzxfKJPMFA/view?usp=sharing