Seminarium archeologiczne

W dniach 24 – 26 marca 2017 r. w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki (Sudół 135a), Oddziale Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się
I Krzemionkowskie Seminarium Archeologiczne. Wiosna 2017 r. poświęcone tematyce
związanej z archeologią prehistorycznego górnictwa krzemienia, obróbki, dystrybucji
i wykorzystywania skał krzemionkowych oraz metodom i teoriom związanym z ich badaniami
w dawnych kulturach i w cywilizacjach starożytnych.

Seminarium organizowane było przez Muzeum we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Samodzielną Pracownią Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Program seminarium przewidywał obrady z referatami w dniach 24 i 25 marca oraz Sesję Terenową w Rezerwacie w dniu 26 marca.

W obradach uczestniczyło 17 osób, przedstawicieli instytucji naukowych, muzealnych
i konserwatorskich z Warszawy, Krakowa i Kielc, reprezentujących wszystkie generacje polskich archeologów od licencjatów do profesorów. W Seminarium uczestniczył, goszczący w tym czasie
w Krzemionkach – Barry Gamble z Wielkiej Brytanii, przygotowujący na zlecenie Muzeum wniosek dotyczący kopalni w Krzemionkach dla Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.
W tracie spotkania wygłoszono w sumie 16 referatów. Według założeń, tegoroczne Seminarium zapoczątkowało coroczne spotkania naukowe w Krzemionkach, które będą organizowane przez tutejsze Muzeum i współpracujące z nim instytucje.