Remont w Krzemionkach pełną parą

Podziemna trasa turystyczna na Krzemionkach jest niedostępna dla zwiedzających z powodu remontu. Trwają prace modernizacyjne, które poprawią komfort zwiedzania i jeszcze bardziej uatrakcyjnią to niezwykłe miejsce.

Podziemia odwiedziła ekipa Lokalna.TV ?.

 

 

Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dziedzina: kultura i sztuka. Opis projektu znajduje się tutaj.