Realizacja projektu – rozmowa z dyrektorem muzeum

O tempie realizacji projektu, już wykonanych działaniach i planach na najbliższy czas opowiedział dr Andrzej Przychodni – dyrektor muzeum w „Gazecie Ostrowieckiej”.

Wywiad dostępny jest na stronie: https://ostrowiecka.pl/2020/07/14/rozmowa-z-dyrektorem-dr-andrzejem-przychodnim-ostrowieckie-muzeum-bez-tajemnic/

 

Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dziedzina: kultura i sztuka. Opis projektu znajduje się tutaj.