Realizacja projektu – kwiecień 2020

Realizacja projektu w kwietniu 2020:

  • 21 kwietnia odbyła się narada koordynacyjna w ramach Rady Budowy nr 9.
  • Trwają prace remontowo-budowlane na Krzemionkach (m.in. remont Domku Archeologa, remont budynków nadszybowych)
  • Trwają prace remontowo-budowlane w Pałacu Wielopolskich
  • Procent zaawansowania robót:
    Krzemionki: roboty budowlane 35%, instalacje sanitarne 28%, instalacja elektryczna 40%
    Pałac Wielopolskich: roboty budowlane 37%, wentylacja 56%, instalacje sanitarne 34%, instalacja elektryczna 65%
  • Trwa nabór ofert w ramach przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej

 

Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dziedzina: kultura i sztuka. Opis projektu znajduje się tutaj.