Ptaki z Heiligenhaffen

Praca stanowi połączenie kamieni z ceramiką szamotową. Praca ceramiczna, jeśli ma być trwała, wymaga wypalenia – obróbki termicznej, a opanowanie ognia i procesów z tym związanych ludzkość zawdzięcza krzemieniowi. Materiały te więc w jakimś stopniu dopełniają się na wielu poziomach.
Praca jest próbą poszukiwania i odnajdywania w naturze (kamieniu) nowych form (nawiązujących do ptaków) i “dopowiadaniem” do nich “brakujących” części przy użyciu materiału ceramicznego. Stanowi też próbę skonfrontowania i połączenia ze sobą tak różnych pojęć jak lot i bezruch, twarde i miękkie, natura i kultura.

2
W tej pracy spotyka się dzieło natury (krzemień), które powstało bez ingerencji człowieka. Krzemień jest jednym z najciekawszych, najbardziej tajemniczych i pięknych kamieni, ale jest też minerałem który w dziejach człowieka odegrał największą rolę cywilizacyjną – stanął u zarania ludzkiej cywilizacji, jako tworzywo, które można było kształtować i którym można było kształtować rzeczywistość.
W pracy “Ptaki z Heiligenhaffen” dzieło natury spotyka się ze stworzonym w glinie dziełem rąk ludzkich. Rąk słabych, ułomnych i nieporadnych, którym właśnie krzemień pomógł zyskać moc i stworzyć podwaliny cywilizacji. To spotkanie natury i człowieka jest spotkaniem tego co otrzymujemy z tym, co sami możemy dodać.
Realizacja jest więc komentarzem do natury. Trwałość tego komentarza w porównaniu z trwałością kamienia jest ulotna, jak nadana mu forma ptaka.

Wernisaż wystawy – 30 kwietnia 2017 r., godzina 16:00
Miejsce: Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki, Sudół 135a

Informujemy, że mimo trwającego remontu drogi 754, osoby zmierzające do Krzemionek mają zapewnioną możliwość dojazdu.
Wystawa czynna od 30 kwietnia do 30 sierpnia 2017 r.