Prezes EXARC z wizytą w Krzemionkach

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki odwiedził niezwykły gość – dr Roeland Paardekooper, prezes EXARC. EXARC jest międzynarodową organizacją zajmującą się skansenami archeologicznymi, archeologią eksperymentalną, starożytną technologią i interpretacją.
Celem wizyty było zapoznanie Prezesa tej organizacji z dobrem świeżo wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dyrektor muzeum dr Andrzej Przychodni i archeolog Artur Jedynak oprowadzili dr Paardekoopera po fragmencie rezerwatu przyrody, podziemnej trasie turystycznej oraz rekonstrukcji osady neolitycznej wraz z megalitem. Prezentacja mogła mieć ograniczony charakter ze względu na remont infrastruktury. Niemniej jednak nasz gość zwrócił uwagę na to, że Krzemionki są unikalne nie tylko ze względu na wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Muzeum oferuje zarówno możliwość zapoznania się z ekspozycjami wewnątrz budynku, organizuje lekcje muzealne i pokazy, jak i prezentuje oryginalny wyjątkowy zabytek na terenie rezerwatu oraz posiada rekonstrukcję obiektów mieszkalnych w postaci wioski neolitycznej. Takie połączenie autentycznych dóbr z różnorodnymi formami ekspozycji jest rzadkością w skali europejskiej. Liczymy na owocną współpracę z EXARC i nie wykluczamy przystąpienia do tego zacnego gremium.