Prace remontowe na półmetku

W obu obiektach muzeum: Pałacu Wielopolskich oraz Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki trwają prace rementowe. O ich zaawansowaniu, a także innych aktualnościach rozmawiał dyrektor muzeum dr Andrzej Przychodni w Radiu Rekord. Nagranie wywiadu dostępne jest tutaj.

 

Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dziedzina: kultura i sztuka. Opis projektu znajduje się tutaj.