Prace badawcze Studenckiego Koła Naukowego Ochrony Przyrody UŁ

22 lipca 2018 roku zawitali do nas członkowie Studenckiego Koła Naukowego Ochrony Przyrody działającego przy Katedrze Geobotaniki i Ekologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego.

Botanicy zmierzą się z nie lada zadaniem. W ramach trwającego do 28 lipca 2018 roku obozu naukowego będą przeprowadzać prace badawcze na terenie naszego Rezerwatu. Przewidziane jest wykonanie spisów florystycznych (jakościowych i ilościowych) na wybranych powierzchniach badawczych. Celem podjętych prac będzie stwierdzenie czy istnieją istotne różnice pomiędzy florą na obszarach poddanych eksploatacji a florą obszarów nie wykorzystywanych górniczo.

 

Przeprowadzanie badań i inwentaryzacji przyrodniczych jest wieloletnią tradycją Studenckiego Koła Naukowego Ochrony Przyrody (SKNOP). Członkowie Koła w ostatnich latach brali udział w:

– inwentaryzacji obszaru Natura 2000 – Pradolina Warszawsko-Berlińska,

– inwentaryzacji prowadzonej na terenie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego,

– inwentaryzacji gatunków obcych występujących wzdłuż szlaków turystycznych w Słowińskim Parku Narodowym,

– badaniach stopnia zarastania wybranych wrzosowisk Poleskiego Parku Narodowego,

– poszukiwaniach stanowisk granicznika płucnika w Białowieskim Parku Narodowym,

– badaniach dotyczących roli martwego drewna w Karkonoskim Parku Narodowym,

– badaniach wpływu nawłoci kanadyjskiej na różnorodność florystyczną zbiorowisk łąkowych w Kampinoskim Parku Narodowym,

– badaniach wpływu warunków hydromorfologicznych na występowanie zimorodka w Tucholskim Parku Krajobrazowym, Drawieńskim Parku Narodowym oraz Brudzeńskim Parku Krajobrazowym.

Ponadto Koło współpracuje z licznymi organizacjami zaangażowanymi w ochronę przyrody, zarówno uczelnianymi jak Sekcja Ornitologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów, jak również pozauczelnianymi np. Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra„. Prowadzone były liczne projekty naukowe, ochronne i akcje edukacyjne.