Praca wre

W Pałacu Wielopolskich i na Krzemionkach od kilku miesięcy trwają prace modernizacyjne związane z realizacją projektu „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich„. Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
dziedzina: kultura i sztuka.

Więcej na temat projektu: http://krzemionki.pl/projekty/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko-2/.

W poniedziałek 16 grudnia miała miejsce piąta już rada budowy. Termin prac nie jest zagrożony.

Więcej w materiale Lokalnej.TV: