Porozumienie o współpracy podpisane

19 lutego w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki podjęto ważną decyzję w drodze Krzemionek na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przedstawiciele lokalnych samorządów i innych instytucji związanych z ochroną zabytków czy leśnictwem podpisali deklarację współpracy.

Porozumienie o współpracy na rzecz Krzemionkowskiego Regionu Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Pasiastego zawarły następujące instytucje: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Św., Powiat Ostrowiecki, Powiat Opatowski, Gmina Bodzechów, Gmina Ćmielów, Gmina Ożarów, Nadleśnictwo w Ostrowcu Św., Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach.

Celem porozumienia jest połączenie sił na rzecz utrzymania w odpowiednim stanie, ochrona wartości dobra oraz koordynacja działań w zakresie użytkowania, promocji i turystycznego wykorzystania Krzemionkowskiego Regionu Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Pasiastego, będącego przedmiotem wniosku o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Sygnatariusze mają świadomość wyjątkowości obiektów. Jest on przykładem niezwykłych twórczych i technicznych umiejętności oraz świadectwem ludzkiej wynalazczości na polu pradziejowej techniki górniczej oraz przetwórstwa surowca.

Podpisane porozumienie jest zwieńczeniem wielokrotnych spotkań w Krzemionkach. – Cały region objęty wpisem na listę UNESCO znajduje się na terenie trzech gmin i dwóch powiatów. Zarządzanie takim terenem nie jest łatwe, stąd porozumienie o współpracy. Chodzi o to, aby wszyscy sygnatariusze wspólnie działali na rzecz tego dobra, a przede wszystkim informowali się wzajemnie o podejmowanych inicjatywach – wyjaśniła Ewa Działowska, p.o. dyrektora Muzeum.

Ważne słowa padły z ust Mariusza Czuby – Zastępcy Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Zaznaczył, że Krzemionki to „absolutnie najważniejszy obiekt archeologiczny w Polsce, jeden z najważniejszych na świecie”.

W spotkaniu udział wzięli: Mariusz Czuba – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa Narodowego, Katarzyna Piotrowska – kierownik Ośrodka ds. Światowego Dziedzictwa w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, Ewa Działowska – p.o. dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św., Andrzej Jabłoński – Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego, Tomasz Staniek – Starosta Opatowski, Aneta Werońska – członek Zarządu Powiatu Opatowskiego, Anna Stobiecka-Żak – Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Adam Podsiadło – Nadleśniczy Nadleśnictwa w Ostrowcu Św., Marcin Majcher – Burmistrz Ożarowa oraz Roman Kaczmarski – Zastępca Burmistrza Gminy Bodzechów.