Polana Czachowskiego – świadek historii

Na Polanie Czachowskiego w Sudole stanęła tablica informacyjna upamiętniająca Bitwę pod Jeziorkiem przygotowana przez Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Bitwę pod Jeziorkiem stoczono 4/5 maja 1863 r. Była to jedna z niewielu zwycięskich bitew powstania styczniowego i jedna z największych w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego. Oddziałami polskimi dowodził Dionizy Czachowski, naczelnik wojenny województwa sandomierskiego, jeden z najwybitniejszych wodzów powstania.

Tablica powstała w ramach projektu „Polana Czachowskiego– świadek historii” zrealizowanego przez ostrowieckie muzeum ze środków Fundacji ORLEN. Zawiera podstawowe informacje w języku polskim i angielskim na temat starcia, takie jak przyczyny i przebieg bitwy, tło historyczne, sylwetka dowódcy oddziałów powstańczych. Odsłonięcie tablicy odbyło się 8 maja podczas uroczystości rocznicowych organizowanych przez Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski.