Podsumowanie konferencji Dziedzictwo i historia górnictwa

W dniach 19-21 kwietnia odbyła się w Krzemionkach XII konferencja „Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych”. W ciągu dwóch dni obrad wystąpiło kilkudziesięciu prelegentów reprezentujących ośrodki naukowe, muzea i instytucje z całego kraju. Wygłoszone referaty dotyczyły szeroko pojętej historii górnictwa, w tym przede wszystkim badań reliktów dawnych robót wydobywczych oraz ich dalszego wykorzystania, a także zwyczajów i tradycji górniczych. Wiele miejsca poświęcono rozwojowi techniki eksploatacji złóż i przeróbki kopalin, propagowania wiedzy dotyczącej roli górnictwa oraz jego wpływu na rozwój gospodarki, cywilizacji i kultury.

Miłym akcentem pierwszego dnia konferencji było odsłonięcie w pawilonie szybu „Zenon” pamiątkowej tablicy poświęconej dr. inż. Zenonowi Dudzie – związanemu z Krzemionkami od kilkudziesięciu lat głównemu projektantowi prac górniczo-konserwatorskich w neolitycznych kopalniach.

Po obradach uczestnicy wzięli udział w sesjach terenowych. Pierwsza z nich dotyczyła historii miejscowego górnictwa i hutnictwa żelaza. Zwiedzano ruiny walcowni w Nietulisku, „górniczą” bramę przed kościołem w Szewnie oraz pozostałości kopalń rudy żelaza w Jędrzejowie. Ostatniego dnia konferencji uczestnicy odwiedzili teren byłej kopalni „Staszic” w Rudkach koło Nowej Słupi oraz Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego.