Podsumowanie części projektu

W środę 20 października miało miejsce podsumowanie części projektu – uroczyste otwarcie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki po remoncie.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, lokalnych władz oraz zaprzyjaźnionych instytucji.

Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dziedzina: kultura i sztuka. Opis projektu znajduje się tutaj.