Park Kulturowy w teorii i praktyce

6 listopada w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki dyskutowano o ważnym wyzwaniu, które stoi przed gminami po wpisie Krzemionkowskiego Regionu Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest nim utworzenie parku kulturowego.
Podczas seminarium pn. „Park Kulturowy w teorii i praktyce” praktycy opowiadali o istniejących już tego typu obszarach, jak i o samym procesie ich powstawania. Ważną częścią seminarium były warsztaty, w trakcie których eksperci, zarządcy parków kulturowych i obiektów światowego dziedzictwa, samorządowcy oraz przedstawiciele innych instytucji omawiali m.in. granice mającego powstać Parku Kulturowego Pradziejowego Górnictwa Krzemienia nad Kamienną.

Podczas pierwszej części – sesji „Funkcjonowanie wybranych parków kulturowych w Polsce” – o tworzeniu, planach ochrony i istniejących już parkach kulturowych mówili przedstawiciele Parku Kulturowego Wietrzychowice, Osady Łowców Fok w Rzucewie oraz Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej, a także prof. Zbigniew Myczkowski. Po sesji przyszedł czas na dyskusję o utworzeniu parku kulturowego dla Krzemionek. Rozpoczął ją Artur Jedynak prezentacją „Idea Parku Kulturowego Pradziejowego Górnictwa Krzemienia nad Kamienną”. Obrady moderował prof. Jerzy Tomasz Bąbel, a wzięli w niej udział zarówno zarządcy polskich parków kulturowych i obiektów światowego dziedzictwa UNESCO, jak i przedstawiciele Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, samorządów, służb ochrony zabytków i przyrody, ekspertów w zakresie ochrony zabytków i planowania przestrzennego, Lasów Państwowych, społeczności lokalnych i stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju gmin oraz inwestorów.

Andrzej Przychodni: Trzeba umiejętnie połączyć tradycję badań przedwojennych ze współczesnością! Dyskutowali o Krzemionkach!

Relacja TVP Kielce

Relacja Radio Rekord

Relacja Radia Kielce