Konferencja naukowo-konserwatorska

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Samodzielną Pracownią Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie organizuje w swojej nowej siedzibie w Sudole – Krzemionkach, pow. Ostrowiec Świętokrzyski, w dniach 18-20 kwietnia 2013 r., ogólnopolską konferencję naukowo-konserwatorską zamykającą obchody 90. rocznicy odkrycia przez Jana Samsonowicza neolitycznego pola górniczego we wsi Krzemionki, pod tytułem:

Prehistoryczna kopalnia „Krzemionki Opatowskie” – Pomnik Historii,
na tle problemów badań, ochrony i zagospodarowania
pradziejowych kopalń krzemienia w Polsce i w Europie.

Po ubiegłorocznych obchodach, uświetnionych wydarzeniami adresowanymi do różnych grup społeczeństwa, zamierzamy powrócić w programie przygotowywanej konferencji do podstawowych zagadnień naukowych i konserwatorskich związanych z kopalniami krzemienia, a zwłaszcza z kopalnią w Krzemionkach. Głównym celem konferencji będzie podsumowanie i przedyskutowanie dotychczasowych wyników badań prehistorycznego górnictwa krzemienia i związanych z nim zagadnień gospodarki, w tym osadnictwa, znaczenia krzemieni kopalnianych, mechanizmów ich rozprzestrzeniania się ze szczególnym uwzględnieniem kopalni „Krzemionki Opatowskie” i krzemieni pasiastych. Odrębną część obrad zamierzamy poświęcić aktualnym problemom ochrony i zagospodarowywania rezerwatu w Krzemionkach na tle stanu badań i ochrony innych prehistorycznych kopalń krzemienia w Polsce i w Europie.

PROGRAM KONFERENCJI

Uprzejmie informujemy, że Komitet Naukowy konferencji tworzą: dr Jerzy T. Bąbel, prof. zw. dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. zw. dr hab. Jacek Lech – przewodniczący (lech@iaepan.edu.pl). Z prof. J. Lechem proszę się kontaktować w razie pytań dotyczących tematów zgłaszanych wystąpień. Komitet Naukowy ustali program konferencji.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału na karcie, w terminie do dnia 20 marca br. Muzeum Historyczno-Archeologiczne pokryje koszt noclegów i wyżywienia referentów w czasie konferencji. Komitet Organizacyjny konferencji pracuje w składzie: dr Janusz Budziszewski – zastępca przewodniczącego, mgr Artur Jedynak, mgr Kamil Kaptur, mgr Włodzimierz Szczałuba – przewodniczący, mgr Dagmara Werra – zastępca przewodniczącego.

Karta zgłoszenia_pdf

Baner konferencji