Ogłoszenie przetargu

O ogłoszonym przetargu i o tym, co u nas słychać mówił dyrektor Muzeum dr Andrzej Przychodni w Lokalnej TV

 

Szczegóły dotyczące przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.muzeumostrowiec.pl/index.php?op=dok&kateg=62.

 

Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dziedzina: kultura i sztuka. Opis projektu znajduje się tutaj.