Nowe odkrycia archeologiczne w Częstocicach

„Częstocice cały czas zaskakują…” – powtarzamy to zawsze, kiedy prowadzone są prace archeologiczne w parku pałacowym. Nie inaczej jest i tym razem. Mimo, iż tegoroczne wykopaliska są dopiero na półmetku, już możemy się pochwalić arcyciekawymi znaleziskami.

Tym razem miłym zaskoczeniem było odkrycie obiektu związanego z kulturą malicką (nazwa pochodzi od stanowiska w Malicach koło Sandomierza). Była to jedna z tzw. „kultur naddunajskich”, a jej rozwój związany jest z grupami ludności, które przybyły na nasze ziemie zza Karpat w V tysiącleciu p.n.e. Kultura malicka rozwijała się bardzo długo i objęła swoim zasięgiem znaczne obszary dzisiejszej Polski, a jej ludność odegrała istotną rolę w dalszej neolityzacji naszych ziem.

Obiektem odkrytym w Częstocicach była jama w kształcie wydłużonego owalu. Przy jej krawędziach, na dnie, złożono cztery naczynia, z których trzy zachowały się w całości. Są to dwa pucharki, w tym jeden zdobiony dookolnymi plastycznymi guzkami, oraz szczególnie okazała i doskonale zachowana tzw. misa na pustej nóżce. Ponadto w jamie znajdowały się dwie kamienne płyty szlifierskie – jedna towarzyszyła ceramice, druga, większa, złożona była w centralnej części jamy. Kształt i wymiary obiektu oraz jego zawartość mogą sugerować, że być może mamy do czynienia z pochówkiem, choć nie znaleziono w nim żadnych ludzkich szczątków. Ewentualne kości mogły jednak nie zachować się ze względu na warunki glebowe. Druga ewentualność jest taka, że odkryty obiekt to tzw. cenotaf, czyli grób symboliczny. Jakby nie było, dla nas istotne jest to, że udało się „uchwycić” najwcześniejszą, jak dotąd, fazę zasiedlenia terenu stanowiska.

Pracami archeologicznymi kieruje archeolog MH-A – Kamil Kaptur.