Nauka w sieci dzięki RCIN

Instytut Archeologii i Etnologii PAN uczestniczy w Projekcie pt. Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN), który jest realizowany przez 16 instytutów naukowych z których 15 jest Instytutami Polskiej Akademii Nauk. Projekt RCIN jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Przez trzy lata realizacji Projektu na ogólnodostępnej platformie RCIN umieszczonych zostało ponad 40 tysięcy publikacji. Repozytorium zawiera artykuły z bieżących czasopism naukowych oraz zdigitalizowane publikacje naukowe, dokumentację badań, materiały archiwalne, oraz piśmiennicze dziedzictwo kulturowe wyselekcjonowane ze zbiorów Instytutów reprezentujących zarówno nauki ścisłe, przyrodnicze, medyczne, jak i humanistyczne. Zasoby RCIN są udostępniane bezpłatnie na stronie: www.rcin.org.pl.

Multidyscyplinarność platformy RCIN, wielojęzyczność digitalizowanych zbiorów, ich obecność na portalu Europeana, ogólnoświatowym katalogu WorldCat oraz fakt opracowania metadanych również w języku angielskim, pozwalają na wykorzystanie jej zasobów bez ograniczeń terytorialnych czy językowych. Zbiór zdigitalizowanych publikacji będących rezultatem Projektu daje więc podstawę do rozwinięcia międzynarodowej współpracy naukowej na wielu obszarach.

IAE PAN zdigitalizował i umieścił w RCIN ponad 7 tys. publikacji, w tym  trzy tytuły bieżących czasopism wydawanych przez IAE PAN „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, „Sprawozdania Archeologiczne” i „Archeologię Polski”. Podbaza Instytutu Archeologii i Etnologii PAN znajduje się pod adresem: www.rcin.org.pl/iae
Zapraszamy do korzystania z bazy RCIN.

Drukowanie