Na drodze do UNESCO

We wtorek 26 sierpnia w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki odbyło się spotkanie
z przedstawicielami Narodowego Instytutu Dziedzictwa w sprawie rozpoczęcia procedury wpisania neolitycznych kopalń krzemienia pasiastego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Delegacja w osobach; Mariusza Czuby- zastępcy dyrektora NID, dr inż. Katarzyny Piotrowskiej- pełnomocnika d.s. wdrażania konwencji UNESCO oraz Włodzimierza Pedrycza- kierownika oddziału terenowego NID w Kielcach, ustaliła z dyrektorem Muzeum, Włodzimierzem Szczałubą, harmonogram prac nad dalszym procedowaniem spraw, w celu pozyskania tytułu.

fot. K. Pęczalski

Nim Krzemionki zostaną wpisane na tzw. Listę informacyjną MKiDN (Tentetive List), muszą uzyskać akceptację Komitetu ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce. Specjalny formularz zatwierdzony przez Generalnego Konserwatora Zabytków zostanie wypełniony i złożony jeszcze w październiku tego roku.

W celu organizacji dalszych prac nad procedurą uzyskania wpisu na listę UNESCO, w tym złożenia formularza zgłoszeniowego do MKiDN i sporządzenia istotnych dokumentów strategicznych, zostanie powołany zespół roboczy, składający się z pracowników Muzeum Historyczno-Archeologicznego oraz zaproszonych, zewnętrznych specjalistów i naukowców.