MineHeritage

MineHeritage to projekt, którego celem jest dotarcie do społeczeństwa i pokazanie jak duże znaczenie w rozwoju cywilizacji miały i nadal mają surowce mineralne. Celem projektu jest reklama i popularyzacja miejsc dawnej lub/i obecnej eksploatacji surowców i wykazania ważnej roli górnictwa w tworzeniu kultur i szlaków. Bierze w nim udział 13 jednostek naukowych z 11 krajów Europy, m.in. z Włoch, Belgii, Chorwacji, Finlandii oraz Polski. Koordynatorem jest New University of Lisbon z Portugalii, a Polskę reprezentuje Politechnika Śląska.

Jednym z zakładanych rezultatów prac są strona internetowa i aplikacja, które mają zawierać podstawowe informacje dotyczące wybranych obiektów, w tym zarys historii, zdjęcia i krótki film. W bazie znajdą się również Krzemionki.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej projektu i zapoznania się z bookletami https://mineheritage-project.eu/