Międzynarodowy Dzień Muzeów

18 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzeów. To święto ma długą tradycję, bowiem zostało ustanowione w 1977 roku przez Międzynarodową Radę Muzeów, działającą przy UNESCO.
Przy tej okazji warto przypomnieć dewizę Rady:
„Muzea są ważnym środkiem wymiany kulturalnej, wzbogacania kultur i rozwoju wzajemnego zrozumienia, współpracy i pokoju między narodami.”

Dyrekcja i pracownicy Muzeum otrzymali od władz powiatu ostrowieckiego życzenia, za które składamy serdeczne podziękowania. Cieszymy się, że nasza praca jest doceniana.