Kultura w drodze…

Anna Danilewicz, menadżerka kultury, animatorka i edukatorka, w ramach stypendium MKiDN pt. „Kultura w drodze – drogi kultury. Cykl indywidualnych wizyt studyjnych”, wybrała się w kulturalną podróż po Polsce, Białorusi, Ukrainie i Gruzji. Odwiedziła kilkadziesiąt instytucji kultury, w tym Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki (przeczytacie o tym na stronach 60-63). Prowadziła warsztaty i prelekcje, brała udział w wydarzeniach kulturalnych. Efektem tego jest publikacja, podsumowująca ten bardzo potrzebny projekt. Lektura obowiązkowa dla każdego kogo interesuje edukacja kulturalna, dostępność, otwartość i innowacyjność instytucji kultury.
Nasze gratulacje!

Cała publikacja dostępna jest w ISSUU