Krzemionki na Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych w Wieliczce.

W dniach 19 – 22 listopada 2018 w Kopalni Soli w Wieliczce odbywała się zorganizowana przez Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A. i Kopalnię Soli Bochnia Sp. z o.o. Międzynarodowa Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych. Było to już piąte spotkanie specjalistów z uczelni górniczych, muzeów, tras podziemnych i innych ośrodków prezentujących zabytkowe obiekty górnicze, jednak po raz pierwszy w tak szerokim, międzynarodowym składzie. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele 19 krajów Europy i Ameryki Północnej oraz eksperci z organizacji takich jak UNESCO, TICCIH, ICOMOS.

Tematami poruszanymi w ciągu czterech dni obrad były m. in. aspekty prawne, finansowe i organizacyjne funkcjonowania podziemnych muzeów górniczych oraz zabezpieczanie, rewitalizacja, ochrona konserwatorska i problemy badawcze wyrobisk górniczych. Ważną częścią konferencji były sesje poświęcone muzealnictwu, w tym organizacja podziemnych tras turystycznych i modelowanie przestrzeni muzealnej, edukacyjna rola muzeów górniczych, a także aspekty etyczne i dobre praktyki służące zachowaniu balansu pomiędzy ochroną, udostępnianiem, edukacją, a biznesem w podziemnych trasach turystycznych. Nie mogło zabraknąć również specjalnej sesji poświęconej Żupom Krakowskim.

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki reprezentował Artur Jedynak przedstawiając główne założenia wniosku nominacyjnego na Listę światowego dziedzictwa UNESCO przygotowanego przez naszą instytucję dla Krzemionkowskiego Regionu Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego, który oprócz „Krzemionek” obejmuje również kopalnie „Borownia” i „Korycizna” oraz neolityczną osadę „Gawroniec”. Znaczna część wystąpienia była poświęcona badaniom archeologicznym tych obiektów oraz problematyce ich ochrony konserwatorskiej.

Więcej http://muzeum.wieliczka.pl/miedzynarodowa-konferencja-muzeow-gorniczych-i-skansenow-podziemnych-wieliczka-bochnia-2018/