Krzemienne Dziedzictwo

„Krzemienne Dziedzictwo”

Rejon dawnej wsi Krzemionki koło Ostrowca Św. jest jedynym w swoim rodzaju dziedzictwem przeszłości. Prehistoryczne pola górnicze w Krzemionkach, Borowni, Koryciźnie oraz relikty osady na wzgórzu Gawroniec w Ćmielowie zostały w roku 2019 wpisane Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako Krzemionkowski Region Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego. Film jest próbą opowiedzenia w skrótowej formie, jak ważne są dla nas świadectwa ludzkiej pracy i życia codziennego dawnych mieszkańców tego terenu. Najstarsze z nich mają ponad 5000 lat.

Film powstał w roku 2020 dzięki kooperacji Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego i Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Scenariusz w formie narracji przygotował dr Jerzy Tomasz Bąbel – archeolog, badacz Krzemionek i emerytowany pracownik Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uzupełnienia, konsultacje i reżyseria zostały zapewnione przez dyrekcję i pracowników Muzeum. W filmie wystąpili liczni rekonstruktorzy, którzy współpracują przy realizacji festiwalu pn. „Krzemionkowskie Spotkania z Epoką Kamienia”, upamiętniającego corocznie odkrycie prehistorycznych kopalń krzemienia pasiastego w Krzemionkach. Realizacja filmu była też możliwa dzięki pomocy wolontariuszy.

Zdjęcia: Krzysztof Pęczalski, Krzysztof Dziewięcki, Andrzej Przychodni

Muzyka i udźwiękowienie: Paweł Piotrowski