Krzemień w przyrodzie i kulturze

Krzemień to dla geologów wciąż zagadkowa skała, której pochodzenie mimo wielu lat badań pozostaje nie do końca wyjaśnione. Dla archeologów to unikatowy surowiec mineralny będący kamieniem węgielnym w cywilizacyjnym pochodzie rodzaju ludzkiego. Krzemień od dawien dawna odgrywał ogromną rolę w życiu człowieka, jako surowiec do wytwarzania narzędzi czy krzesania ognia. Dziś ten tajemniczy kamień fascynuje artystów. Jego niepowtarzalny deseń i wyszukane piękno dają ogromne możliwości twórczej inspiracji.

Wystawa „Krzemień w przyrodzie i kulturze” ma na celu przybliżenie zwiedzającym długiej i burzliwej geologicznej historii krzemienia oraz roli jaką odegrał w codziennym życiu człowieka. Na wystawie zostanie zaprezentowane kilkadziesiąt odmian krzemienia z różnych stron Europy, hipotezy dotyczące jego pochodzenia, a także sposoby wykorzystywania w pradziejach, czasach nowożytnych i współcześnie.
Ekspozycja jest realizowana wspólnie przez Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki oraz Muzeum Narodowe w Kielcach. Wystawa zostanie otwarta 15 września 2013 r. o godz. 17.00.