Konkurs.Krzemionki-Wieliczka

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oraz Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki organizują w I półroczu roku szkolnego 2014/2015 konkurs „Górniczy wehikuł czasu – sól i krzemień”, kierowany do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województw małopolskiego i świętokrzyskiego. Serdecznie zapraszamy do wzięcia  udziału w konkursie 5 osobowe drużyny. Nagrodą główną jest zaproszenie dla zwycięskiego zespołu oraz opiekuna grupy do zwiedzania Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oraz Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki. Zwycięska grupa otrzyma również dyplomy oraz nagrody książkowe.

Maria Teresa, ekspozycja Muzeum w kopalni'

Wieliczkę i Krzemionki łączy bogactwo złóż występujących na tych ziemiach oraz długa historia eksploatacji soli i krzemienia, która sięga czasu neolitu. Zadaniem uczestników konkursu będzie stworzenie prezentacji multimedialnej pokazującej w atrakcyjny sposób wybrane elementy łączące oba muzea. Należy stworzyć spójną opowieść z wykorzystaniem źródeł udostępnionych przez oba muzea na podstawie wybranych zagadnień z zakresu: archeologii, geologii, historii, sztuki wg zasad zawartych w załączonym Regulaminie.

Prace na płytach CD w dwóch egzemplarzach,
należy przesyłać do 10 marca 2015 r. na adres
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

ul. Zamkowa 8
32-020 Wieliczka

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki, pod nr tel. 41 330-45-50 lub mailowym sekretariat@krzemionki.info
Dział Edukacji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, tel. 12 28916 33
e-mail: edukacja@muzuem.wieliczka.pl

logo_MŻKW         sygnet_Krzemionki