Konferencja prasowa w Krzemionkach

24 lipca 2020 r. odbyła się konferencja prasowa, której tematem było przedstawienie stanowiska Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie planowanej eksploatacji złoża „Ruda Kościelna” w miejscowości Ruda Kościelna.
Muzeum zaprezentowało treść opinii skierowanej do firmy GEOEKO przygotowującej analizę oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji. Przedstawiciele mediów zostali też poinformowani o liście respondentów ww.opinii. Przekazano pierwsze stanowiska w sprawie potencjalnej kopalni wapienia w sąsiedztwie Dobra Światowego Dziedzictwa, które jednoznacznie popierają wyrażony przez Muzeum sprzeciw dla realizacji tej inwestycji.