Konferencja „Korzenie. Projekt ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich. Założenia i rezultaty”

23 października 2021 Stowarzyszenie Społeczno-Przyrodnicze MOST organizuje w Kielcach w Centrum Geoedukacji Geonatura Kielce konferencję pn: „Korzenie. Projekt ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich. Założenia i rezultaty”. Nazwa konferencji nawiązuje bezpośrednio do realizowanego od listopada 2020 projektu: „Korzenie. Projekt ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich”, który uzyskał dofinansowanie z programu: „Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy”.


Wspomniany projekt poświęcony jest w szczególności ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz światowego obiektu UNESCO ”Krzemionki”.
Świętokrzyski Park Narodowy oraz Muzeum, Rezerwat i obiekt UNESCO w Krzemionkach to dwa najważniejsze obiekty przyrodniczo-kulturowe województwa świętokrzyskiego. Rangę obu tych obiektów podkreślają rozmaite, nakładające się na siebie formy ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. W obu tych obiektach ściśle splatają się ze sobą, w unikalny na światową skalę sposób, warstwy geologiczne, archeologiczne, przyrody ożywionej oraz kultury. Oba te obiekty to swoiste kapsuły czasu, zawierające niezliczone ślady prehistorii i historii, które możemy obserwować i badać, a przede wszystkim chronić i pozostawić kolejnym pokoleniom w stanie nienaruszonym.
W swoich wystąpieniach prawnik, geolog, archeolog i przyrodnik zaprezentują unikalne walory obu obiektów, w tym najnowsze wyniki badań zmieniające dotychczasowe postrzeganie ich rangi i znaczenia. Omówione zostaną także prawne aspekty ochrony parku narodowego, a także specyficzne zagrożenia i problemy ochrony tych ponadprzeciętnych obiektów.
Jako prelegenci na konferencji wystąpią:
– Rafał Gadowski – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie,
– Łukasz Misiuna – przyrodnik, psychoterapeuta, wiceprezes MOST,
– dr Andrzej Przychodni – archeolog, dyrektor Krzemionek,
– Dominik Włudyga – koordynator projektu, prezes MOST,
– dr inż. Zbigniew Złonkiewicz – geolog, pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego.
Prelegenci w swoich wystąpieniach opowiedzą o walorach przyrodniczych, archeologicznych i geologicznych Łyśca oraz Krzemionek. Przybliżą również problemy prawne związane z ochroną i zachowaniem integralności wspomnianych obiektów. Zaprezentowane zostaną także rezultaty osiągnięte w ramach projektu „Korzenie. Projekt ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich” . W programie konferencji przewidziano również panel dyskusyjny dla uczestników i sesje posterowe.
Konferencja zaplanowana jest bezpłatna, prowadzona w formie hybrydowej, będzie można uczestniczyć w niej stacjonarnie, a także brać udział on-line. Organizatorzy ze względu na bezpieczeństwo sanitarne przewidzieli możliwość udziału w formie stacjonarnej dla 50 uczestników.
Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do rejestrowania się a wydarzenie za pomocą strony internetowej: http://konferencjamost.pl/
Konferencję objęli swoimi patronatami: Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Geonatura Kielce, TVP 3.