Informacja MHA nt. obecnego stanu prac nad utworzeniem Parku Kulturowego