II Krzemionkowskie Seminarium Archeologiczne. Wiosna 2018 r.

W dniach 23-25 marca 2018 r. w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki odbyło się „II Krzemionkowskie Seminarium Archeologiczne. Wiosna 2018 r.”, zorganizowane przez w Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki we współpracy z dwiema warszawskimi placówkami naukowymi: Instytutem Archeologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN. Czwartym współorganizatorem spotkania było w tym roku Muzeum Archeologiczne w Krakowie, najstarsza polska instytucja archeologiczna. W seminarium wzięli udział specjaliści badający prehistoryczne górnictwo krzemienia, starszą i młodszą epokę kamienia oraz historię archeologii w Polsce i w Europie.

Obrady toczyły się w dniach 23 i 24 marca w siedzibie Muzeum. Uczestniczyło w nich 21 archeologów i archeolożek niezrażonych zimową aurą. Obok pracowników Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu w Krzemionkach 19 referatów przygotowali przedstawiciele instytucji naukowych i muzealnych z Krakowa, Rzeszowa, Torunia i Warszawy, w tym pięciu uniwersytetów z tych miast.

Spotkanie zakończyła Sesja Terenowa w dniu 25 marca, poświęcona kopalni krzemienia „Borownia”, zgłoszonej w tym roku przez Polskę wraz z Krzemionkami jako obiekty kandydujące do wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pierwsze archeologiczne badania wykopaliskowe „Borowni” odbyły się w 2017 r.

W ocenie uczestników II Seminarium było bardzo udane. Przedstawiono wiele interesujących referatów, którym towarzyszyły ożywione dyskusje. Spotkanie przebiegało w twórczej i miłej atmosferze. Większość uczestników zapowiedziało przedstawienie wyników swoich nowych badań na „III Krzemionkowskim Seminarium Archeologicznym” w roku przyszłym.

prof. dr hab. Jacek Lech
Kurator Naukowy Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki