Henryk Samsonowicz

28 maja w wieku 91 lat zmarł profesor Henryk Samsonowicz – wybitny historyk mediewista, wieloletni pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1980-1982 rektor tej uczelni, następnie minister edukacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Był członkiem Polskiej Akademii nauk oraz wielu innych instytucji i towarzystw naukowych, autorem kilkuset prac naukowych oraz kilkunastu książek i podręczników akademickich. Posiadał tytuł doktora honoris causa wielu uczelni polskich i zagranicznych. Odznaczony Orderem Orła Białego.

Jego ojcem był Jan Samsonowicz, urodzony w Klimkiewiczowie geolog i odkrywca neolitycznych kopalń w Krzemionkach. Profesor Henryk Samsonowicz był honorowym obywatelem Ostrowca Świętokrzyskiego, odwiedzał też nasze Muzeum i Krzemionki. Po raz ostatni w 2012 r. podczas obchodów 90-lecia odkrycia dokonanego przez Jego Ojca.