Goście z Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk z wizytą w Krzemionkach

6 września rezerwat przyrodniczy w Krzemionkach odwiedzili goście z Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej działającego przy Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk. Na terenie naszego rezerwatu występuje roślina krytycznie zagrożona wymarciem – dzwonecznik wonny.

Pracownicy Centrum przyjechali, aby zebrać jej nasiona. W lipcu zebrali jej liście. Celem działań jest ochrona wybranych gatunków roślin i ich siedlisk. Zebrane na stanowiskach liście po wysuszeniu posłużą to stworzenia próbek, które następnie zostaną zamrożone. Takie próbki trafią do pierwszego w Europie Środkowej banku barkodów DNA wszystkich objętych projektem gatunków. Podobnie będzie z nasionami – także zostaną zamrożone i trafią do banku nasion. Każda próbka dostanie swoją sygnaturę, dzięki czemu będzie łatwo wyszukać kod genetyczny danej rośliny. Około 2000 sztuk dzwonecznika wonnego, który występuje w Krzemionkach, w przyszłym roku zostanie zasadzone w Kampinoskim Parku Narodowym. Wszystkie te czynności realizowane są w ramach ogólnopolskiego projektu „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”.