Goście podczas wizyty Ekspert ICOMOS w Krzemionkach

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom władz i instytucji za udział w wizycie Ekspert ICOMOS Helene Collet w ramach oceny wniosku o wpis Krzemionek na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Podczas spotkania z Ekspertem obecnością zaszczycili nas:

Marek Konopka – Polski Komitet Narodowy ICOMOS,

Bartosz Skaldawski – p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa,

Katarzyna Piotrowska – kierownik Ośrodka ds. Światowego Dziedzictwa w NID,

Barry Gamble – ekspert NID,

Jakub Wiśniewski – Departament Ochrony Zabytków MKiDN,

Piotr Kacprzak – zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,

Aldona Sobolak – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach,

Jarosław Pajdak – zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Wojewódzki Konserwator Przyrody,

Marek Florek – Inspektor ds. archeologii WUOZ, delegatura w Sandomierzu,

Jarosław Rusiecki – Senator RP,

Jacek Sułek – dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Jacek Kowalczyk – dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,

Zbigniew Duda – Starosta Powiatu Ostrowieckiego,

Eligiusz Mich – Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego,

Roman Kaczmarski – zastępca wójta Gminy Bodzechów,

Jarosław Kawiński – przedstawiciel Urzędu Gminy Bodzechów,

Tadeusz Chmielecki – zastępca Burmistrza Gminy Ćmielów,

Mariusz Szwajkowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie,

Jerzy T. Bąbel – ekspert Muzeum Archeologiczne i Rezerwatu Krzemionki,

Paweł Pilch – tłumacz,

Magdalena Skoć – tłumacz,

Paweł Kobek – fotograf NID.