Fotorelacja z konferencji

W dniach 18-21 kwietnia w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki odbyła się konferencja naukowo-konserwatorska pt:

Prehistoryczna kopalnia „Krzemionki Opatowskie” – Pomnik Historii,
na tle problemów badań, ochrony i zagospodarowania
pradziejowych kopalń krzemienia w Polsce i w Europie.

Konferencja została zorganizowana wspólnie z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Samodzielną Pracownią Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

W obradach wzięli udział naukowcy i muzealnicy z kilkunastu ośrodków Polski, Słowacji, Czech i Austrii. Dyskusje po obradach były bardzo ożywione a wypowiadane opinie bardzo różnorodne. Usłyszeliśmy zarówno słowa zachwytu dla pradziejowych kopalni i ogromnego wysiłku włożonego przez Muzeum w celu ich zabezpieczenia i konserwacji jaki i krytyki dla organizacji ochrony pola górniczego oraz pracy samego muzeum. Wiele z prezentowanych referatów prezentowało przykłady ciekawej działalności naukowo-muzealniczej podobnych placówek w Polsce, które mogą stanowić dobre wzory do naśladowania. Oprócz obrad uczestnicy wzięli również udział w wycieczkach do podziemnej trasy turystycznej oraz kopalni nr 4 – na co dzień nie dostępnej dla zwiedzających. Badacze i muzealnicy mogli także zwiedzić kilka najciekawszych stanowisk archeologicznych w okolicy Krzemionek, ze wzgórzem Gawroniec i kopalnią Borownia na czele.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.