Dziś przypada 96 rocznica odkrycia kopalń w Krzemionkach.

Dziś przypada 96 rocznica odkrycia kopalń w Krzemionkach. Dokładnie 19 lipca 1922 roku dokonał tego Jan Samsonowicz. Wybitny geolog, profesor uniwersytetów we Lwowie i Warszawie i członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk urodził się w 1888 r. w Ostrowcu Św. Wiele lat swojej pracy naukowej poświęcił badaniom w rejonie Gór Świętokrzyskich, prowadził również prace na Niżu Polskim i Wołyniu. Odkrył m.in. złoża hematytu w Rudkach koło Nowej Słupi oraz fosforytów w Rachowie (dziś Annopol) nad Wisłą.

Jan Samsonowicz (1888-1959)

Odkrycia krzemionkowskich kopalń dokonał w trakcie prac terenowych mających na celu wykonanie mapy geologicznej ówczesnego powiatu opatowskiego. Trasa jego wędrówki w rejonie Krzemionek biegła wzdłuż północnego ramienia pola eksploatacyjnego od strony wsi Magonie, dalej na południe skrajem dzisiejszego rezerwatu przyrody w kierunku Lipnika, a następnie przez Kamieniołomy Bodzechowskie w stronę wsi Krzemionki i południowego skrzydła pola eksploatacyjnego. Zwrócił uwagę na teren „usłany gęsto dołkami”, a w rejonie Magoni zainteresowały go kamieniołomy wapienia, w ścianach których odsłoniły się wnętrza pradziejowych kopalń. Samsonowicz spenetrował je, dokonał niezbędnych pomiarów i zabrał znalezione w wyrobiskach górnicze narzędzia. Poczynione obserwacje przekonały go, że ma do czynienia pradziejowymi kopalniami krzemienia.Jan Samsonowicz (1888-1959)

Jan Samsonowicz jako pierwszy opisał pozostałości dawnego górnictwa w Krzemionkach, czym zapoczątkował trwające do dziś naukowe zainteresowanie tym unikalnym obiektem. Był też pierwszym naukowcem, który docenił wartość odkrycia, apelując o roztoczenie opieki nad zabytkiem.

Trasa wędrówki J. Samsonowicza 19 lipca 1922 r.