Dr inż. Zenon Duda

Dr inż. Zenon Duda nie żyje. Zmarł 16 marca. To postać niezwykle ważna dla krzemionkowskiej historii.
Urodził się w 1935 roku w Mikołowie. Całe swoje życie zawodowe i naukowe związał z górnictwem. Kształcił się na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach i na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1962 roku był związany z AGH. Specjalizował się w górnictwie i geologii inżynierskiej, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa podziemnego, ochrony zabytkowych obiektów nieruchomych i ochrony zabytków techniki górniczej. Miał udział w badaniach konserwacji i zabezpieczaniu wielu ważnych zabytków w Polsce (m.in. Zamek w Malborku, Kopalnie Soli w Bochni i Wieliczce). Był ekspertem polskich misji archeologicznych na Cyprze i w Sudanie.
Dr inż. Zenon Duda był związany z Krzemionkami od 1978 roku. Został głównym projektantem prac górniczo-konserwatorskich w neolitycznych kopalniach krzemienia pasiastego. Zaprojektował najdłuższą na świecie podziemną trasę turystyczną umożliwiającą zwiedzanie prehistorycznych kopalń krzemienia. Pełnił też funkcję głównego inspektora nadzoru stanu zachowania krzemionkowskich kopalń. Był także jednym z ekspertów przygotowujących wniosek o wpis Krzemionkowskiego Regionu Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Doceniając zasługi inż. Dudy dla tego zabytku, w 2002 roku szybowi sąsiadującemu z kopalnią nr 7/610 (stanowiącemu początek podziemnej trasy turystycznej) nadano oficjalne imię „Zenon”.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 23 marca 2022 r. o godz. 13.00 (środa) w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Bliskim „Zenka” składamy najszczersze kondolencje.