Do przystanku niepodległość

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, dzięki uprzejmości Piotra Wdowiaka, przygotowało wystawę Czerwonym tramwajem do Przystanku Niepodległość, która przybliża postać Marszałka Józefa Piłsudskiego – syna Ziemi Wileńskiej i Żmudzkiej oraz wielkiego patrioty Polski i Litwy. Był kluczową postacią okresu odradzania, obrony i kształtowania niepodległej Polski. Rosja carska rodzinę przyszłego Marszałka Polski pozbawiła szlachectwa, stanowisk oraz nazwiska – z Piłsudzkich zmieniono pisownię na Piłsudskich. Józef Piłsudski marząc o niepodległej Polsce stworzył ideę Międzymorza, koalicji państw (narodów) leżących pomiędzy Bałtykiem a Morzem Czarnym. Jednak idea ta została odrzucona przez Litwinów, Białorusinów i Ukraińców. Józef Piłsudski był jednym z głównych twórców odrodzonej Polski, później w II Rzeczypospolitej piastował szereg najważniejszych funkcji państwowych, np. Naczelnika Państwa, Marszałka Polski i premiera rządu.

Marszałek, ryc. P.Krasińska 2016

 

Niegdysiejszy Komendant, Brygadier (z okresu walk legionowych) był niezmiernie oddany rodzinnej ziemi wileńskiej, gdzie zgodnie z testamentem Marszałka spoczęło Jego serce u stóp ukochanej Matki. To właśnie Mauzoleum Matki i Serca Syna na wileńskiej Rossie jest jednym z najważniejszych miejsc polskiego dziedzictwa dla Polaków z Litwy i Macierzy. Bywa ono regularnie bezczeszczone przez wandali i politycznych awanturników, co sprawia, że postać Marszałka, przede wszystkim przez zajęcie Wilna przez generała Lucjana Żeligowskiego w roku 1920 pozostaje kwestią sporną w stosunkach polsko-litewskich. Wernisaż wystawy Czerwonym tramwajem do Przystanku Niepodległość odbędzie się 23 lipca 2017 r. o godz . 16.00 w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki (Sudół 135 a), gdzie będzie eksponowana do września br. Wystawa towarzyszy VI Krzemionkowskim Spotkaniom z Epoką Kamienia.