Debata o środowisku przyrodniczym i kulturowym regionu świętokrzyskiego

Debata pt. „Środowisko przyrodnicze i kulturowe regionu świętokrzyskiego – klucz do kształtowania świadomego społeczeństwa” to jeden z pierwszych kroków w ramach ciekawego projektu edukacyjnego. 12 grudnia w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach eksperci z zakresu ekologii, nauczania, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, branży turystycznej oraz organizacji pozarządowych rozmawiali m.in. na temat zajęć terenowych – dlaczego tak trudno się do nich przekonać. W dyskusji nie zabrakło głosu dyrektora Muzeum – dr Andrzeja Przychodniego.
Rezultatem projektu ma być m.in. stworzenie zróżnicowanej oferty pobytów o charakterze edukacyjno-turystycznym w województwie świętokrzyskim, które będą mogły być realizowane w szkołach również po jego zakończeniu. W ofercie znajdą się propozycje Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki.