7 Cudów Unijnych Funduszy

„Świętokrzyski Szlak Arche – Geologiczny”, na którym znajdują się prahistoryczne kopalnie krzemienia pasiastego w Krzemionkach, znalazł się w grupie kandydatów nominowanych w konkursie „Polska pięknieje – 7 Cudów Unijnych Funduszy” w kategorii Turystyka Aktywna. Na Szlak można głosować do 30 kwietnia.
Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie przyjmowane były zgłoszenia do konkursu, a następnie ogłoszono listę nominowanych.  W drugim etapie internauci zdecydują jaka atrakcja turystyczna zdobędzie statuetkę „Polska Pięknieje -7 Cudów Funduszy Europejskich”.
W grupie kandydatów nominowanych w konkursie „Polska pięknieje – 7 Cudów Unijnych Funduszy” w kategorii Turystyka Aktywna  znalazł  się Świętokrzyski Szlak Arche – Geologiczny, skupiający najpiękniejsze geologicznie miejsca i odkrycia naszego regionu. Rywalizuje on z dwiema innymi lokalizacjami w kategorii Turystyka aktywna.
Konkurs „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” organizowany jest przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego już po raz szósty. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych przedsięwzięć dotyczących rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Poprzez promocję najlepszych przedsięwzięć konkurs pokazuje pozytywny wpływ funduszy europejskich na rozwój Polski i zachodzące w niej zmiany – zarówno w sferze krajobrazu, jak też w sposobie spędzania wolnego czasu przez Polaków. Główne nagrody przyznawane są w 7 kategoriach: Rewitalizacja, Zabytek, Produkt promocyjny, Obiekt turystyczny, Turystyka aktywna, Turystyka transgraniczna i międzynarodowa, Miejsce przyjazne dzieciom.
Zapraszamy jednocześnie do zapoznania się z publikacją Polskiej Organizacji Turystycznej na temat Najlepszych Produktów Turystycznych Polski w latach 2003-2012. Znajdziecie tam również KRZEMIONKI i Świętokrzyski Szlak Archeo-Geo.