Certyfikat UNESCO już w muzeum!

Certyfikat potwierdzający wpis Krzemionkowskiego regionu prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO trafił już do Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki.
„Krzemionki Opatowskie są bardzo ważnym świadectwem życia prehistorycznych społeczności” – podkreślała wiceminister kultury Magdalena Gawin. Obecność na Liście to niepodważalna rekomendacja, a także świadectwo wyjątkowej wartości miejsca. To również ogromne wyzwanie i odpowiedzialność za zachowanie i promowanie światowego dziedzictwa. Krzemionkowski region stanowi wybitne dzieło twórczego geniuszu człowieka, niesie unikalne świadectwo tradycji kulturowej i jest wybitnym przykładem zespołu obiektów techniki i krajobrazu, który ilustruje znaczący etap w historii ludzkości, z którego Polska jest niezwykle dumna. O tym, jak wyglądała droga do sukcesu, o wsparciu, bez którego nie byłby on możliwy mówiono wczoraj podczas uroczystości wręczenia dokumentu, która odbyła się w Departamencie Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z ramienia muzeum udział w spotkaniu wzięli p.o.dyrektora Beata Kobiałka i archeolog, współautor wniosku Artur Jedynak.
Przypomnijmy, że wydarzenie bez precedensu, jakim bez wątpienia było uznanie Krzemionkowskiego regionu prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego za światowe dziedzictwo miało miejsce 6 lipca 2019 r. podczas 43. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Baku. To 16. polski wpis na Liście i jednocześnie pierwsze polskie stanowisko archeologiczne wpisane na Listę.