Biblioteka

Informujemy, że w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki funkcjonuje biblioteka.
W bibliotece można skorzystać z 1422 woluminów. Księgozbiór obejmuje działy: archeologia, nauki pomocnicze archeologii, etnologia i etnografia, przyroda, geologia, czasopisma obcojęzyczne i czasopisma polskie w zakresie archeologii a także turystyka.

Biblioteka wyposażona jest w pięć stanowisk komputerowych, z dostępem do Internetu, skaner
i drukarki. Na miejscu można również wykonać kopie zamówionych materiałów. Do korzystania
z księgozbioru zachęcamy wszystkich zainteresowanych tematyką archeologiczną.

Biblioteka czynna jest cały rok. W okresie od listopada do marca, od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00, a od kwietnia do października, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem biblioteki pod adresem poczty e-mail biblioteka@krzemionki.info