Apel SNAP

Niepewny los Krzemionek spowodowany planem utworzenia kopalni odkrywkowej wapieni w Rudzie Kościelnej to temat, którym interesują się różne środowiska. Do tego grona dołączyło Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie. Zarząd Główny SNAP wystosował apel do władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz posłów i senatorów. Musimy wspólnie zadbać o przyszłość Krzemionek – niezwykłego miejsca, które zostało uznane za Dobro Światowe.

Krzemionki – wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO zagrożonyW ostatnim czasie docierają do środowiska archeologów…

Opublikowany przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie Piątek, 16 października 2020