Antoni Klimkiewicz

W roku bieżącym przypada ważna rocznica związana z przeszłością Ostrowca Świętokrzyskiego. Mija bowiem 220 lat od urodzin i 150 lat od śmierci Antoniego Klimkiewicza (1800-1870), inżyniera, konstruktora i pioniera hutnictwa w Królestwie Polskim.

Był jednym z pierwszych absolwentów Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach, miał swój udział w staszicowskim dziele uprzemysłowienia Królestwa Polskiego. Przyczynił się do upowszechnienia procesu pudlarskiego w rodzimym hutnictwie. Związany był z wieloma zakładami metalurgicznymi, projektował i budował też własne m.in. w Koniecpolu i Nadolnej. Dla nas najważniejszy jest jego epizod ostrowiecki. Przypomnijmy: w latach 1837-1839 Klimkiewicz wzniósł pod Ostrowcem nowoczesny zakład przemysłowy nazywany odtąd Hutą Klimkiewiczów. O niej i o osobie twórcy tak pisał Mieczysław Radwan: „Całość wybitnie przemyślana i logicznie skonstruowana świadczy niewątpliwie o wielkim talencie budowniczego Antoniego Klimkiewicza…”. Śmiała, perspektywiczna koncepcja Klimkiewicza budowy huty „na surowym korzeniu” miała kolosalne znaczenie dla dalszego rozwoju miasta, na długie dziesięciolecia określiła jego przemysłowy charakter i ukształtowała dzisiejszą tożsamość.

Aby przypomnieć o tych i innych osiągnięciach Antoniego Klimkiewicza, a jednocześnie uhonorować tą niezwykłą postać, nasze Muzeum zamierza zorganizować w drugiej połowie roku poświęconą mu konferencję naukową. O terminie i szczegółach będziemy na bieżąco informować. Tymczasem zachęcamy do zapoznania się z krótkim biogramem Antoniego Klimkiewicza:

https://erasmusminerator.blogspot.com/2020/01/antoni-klimkiewicz.html

fot. ze zbiorów MHA