97 lat Krzemionek

Dziś obchodzimy 97. rocznicę odkrycia kopalń w Krzemionkach. 19 lipca 1922 roku dokonał tego Jan Samsonowicz – wybitny geolog, profesor uniwersytetów we Lwowie i Warszawie i członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, urodzony w 1888 r. w Ostrowcu Św.

Odkrycia krzemionkowskich kopalń dokonał w trakcie prac terenowych mających na celu wykonanie mapy geologicznej ówczesnego powiatu opatowskiego. Trasa jego wędrówki w rejonie Krzemionek biegła wzdłuż północnego ramienia pola eksploatacyjnego od strony wsi Magonie, dalej na południe skrajem dzisiejszego rezerwatu przyrody w kierunku Lipnika, a następnie przez Kamieniołomy Bodzechowskie w stronę wsi Krzemionki i południowego skrzydła pola eksploatacyjnego. Zwrócił uwagę na teren „usłany gęsto dołkami”, a w rejonie Magoni zainteresowały go kamieniołomy wapienia, w ścianach których odsłoniły się wnętrza pradziejowych kopalń. Samsonowicz spenetrował je, dokonał niezbędnych pomiarów i zabrał znalezione w wyrobiskach górnicze narzędzia. Poczynione obserwacje przekonały go, że ma do czynienia pradziejowymi kopalniami krzemienia.Jan Samsonowicz (1888-1959)

Jan Samsonowicz jako pierwszy opisał pozostałości dawnego górnictwa w Krzemionkach, czym zapoczątkował trwające do dziś naukowe zainteresowanie tym unikalnym obiektem. Był też pierwszym naukowcem, który docenił wartość odkrycia, apelując o roztoczenie opieki nad zabytkiem.