25 lat Pomnika Historii

To już 25 lat odkąd kopalnie krzemienia pasiastego z epoki neolitu w Krzemionkach zostały uznane za Pomnik Historii (Zarządzenie Prezydenta RP Lecha Wałęsy z 8 września 1994 roku, Monitor Polski z dn. 16. września 1994).
Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę Pomnika Historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Jesteśmy z tego tytułu bardzo dumni.
Zachęcamy Was do obejrzenia filmu z cyklu „Pomniki Historii” przygotowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.